Bề mặt Reeded Sàn tre đặc được ép theo chiều dọc

Biểu mẫu liên hệ sản phẩm duy nhất

Thông tin chi tiết sản phẩm

thông số kỹ thuật

Mã hàng: BD-02
Giống loài: Mao/Tre Moso
Kích cỡ: 1960-6000x90-200x18mm
Hoàn thành: Chưa hoàn thành/Dầu
viTiếng Việt