Gỗ tre & chốt

Gỗ và chốt tre chắc chắn là một trong những sản phẩm lợi thế chính của chúng tôi. Dầm sở hữu 2 mặt thi công khác nhau/dầm ép dọc & dầm mật độ cao còn gọi là thanh tre đan sợi. Gỗ cũng có thể được sử dụng trong nhà.
NGOẠI THẤT BAMBOO Các dải tre kết cấu làm gỗ xẻ đã được xử lý cacbon hóa, khử trùng, khử trùng và nấm mốc, v.v. Tất cả các dầm được hoàn thiện bằng dầu ngăn chặn các dầm kết cấu hấp thụ độ ẩm và làm giảm khối lượng và tốc độ trao đổi độ ẩm với khí quyển.

viTiếng Việt