Ống tre kết cấu

Với công nghệ mới, chúng tôi có thể sản xuất nhiều kích cỡ khác nhau của chốt tre rỗng cho các ứng dụng kết cấu cả trong nhà và ngoài trời. Các chốt rỗng nhẹ hơn cho trần và cột nhưng cũng có độ bền và tính chất vật lý tốt như các chốt đặc.

Biểu mẫu liên hệ sản phẩm duy nhất

Thông tin chi tiết sản phẩm

thông số kỹ thuật

Mã hàng: BLB-08
Giống loài: Mao/Tre Moso
Kích cỡ: Phong tục
Đường kính: Tùy chỉnh (30-200mm)
Hoàn thành: Chưa hoàn thành/Dầu