Sàn xe tải thả phẳng bằng tre rắn

Biểu mẫu liên hệ sản phẩm duy nhất

Thông tin chi tiết sản phẩm

thông số kỹ thuật

Mã hàng: BTF-01
Giống loài: Mao/Tre Moso
Kích cỡ: 3000-10000x201-306x17-24mm
Hoàn thành: Chưa hoàn thành/Thô
Sự thi công: Ép dọc/bên
viTiếng Việt