Gỗ tre và dầm cho nội thất ngoài trời

Biểu mẫu liên hệ sản phẩm duy nhất

Thông tin chi tiết sản phẩm

thông số kỹ thuật

Mã hàng: BLB-18
Giống loài: Mao/Tre Moso
Kích cỡ: Phong tục
Hoàn thành: Chưa hoàn thành/Dầu
viTiếng Việt