Bảng chuồng ngựa tre tùy chỉnh

Biểu mẫu liên hệ sản phẩm duy nhất

Thông tin chi tiết sản phẩm

thông số kỹ thuật

Mã hàng: BHS-03
Giống loài: Mao/Tre Moso
Kích cỡ: Phong tục
Hoàn thành: Chưa hoàn thành/Đã sơn dầu/Sơn mài
viTiếng Việt