Tấm chuồng ngựa tre trong nhà phát thải Formaldehyde miễn phí

Biểu mẫu liên hệ sản phẩm duy nhất

Thông tin chi tiết sản phẩm

thông số kỹ thuật

Mã hàng: BHS-04
Giống loài: Mao/Tre Moso
Kích cỡ: Phong tục
Hoàn thành: Chưa hoàn thành/Đã sơn dầu/Sơn mài
viTiếng Việt